Kendine hakim olan başkalarına da hakim olur.
Konfüçyüs